Grozav Business > Servicii contabilitate financiară

Servicii contabilitate financiară

GROZAV BUSINESS
  • Asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii ; 
  • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare ; 
  • Elaborarea balanţei de verificare lunară ; 
  • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi cartea mare ; 
  • Întocmirea bilanţului contabil ; 
  • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele ; 
  • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ ; 
  • Întocmirea de rapoarte financiare în concordanță cu cerințele specifice fiecărui client; 
  • Reglarea fișelor de evidență pe plătitor și obținerea de certificate fiscale ; 
  • Asistență la controalele fiscale efectuate de organele statului. 
Distribuie